Informācija klientiem

Balvu novads

Balvu novads

Cienījamie Balvu novada iedzīvotāji!

2018. gada 23. maijā SIA „Pilsētvides serviss”, pamatojoties uz atklāta konkursa „Atkritumu apsaimniekošana Balvu novada teritorijā”, Id. Nr. BNP2018/8, ir noslēgusi līgumu ar Balvu novada pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā.

Maksa sākot ar 2019. gada 1. janvāri par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novada administratīvajā teritorijā ir noteikta 20,06 EUR/m3 (ar PVN 21%), iepriekšējo 19,46 EUR/m3 (ar PVN 21%) vietā.

Atkritumu apsaimniekošanas Saistošie noteikumi attiecas uz ikvienu atkritumu radītāju, kas dzīvo vai strādā Balvu novada administratīvajā teritorijā.

Balvu novada Saistošie noteikumi paredz, ka atkritumu radītājam ir pienākums iekļauties Balvu novada kopējā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā, savākt, šķirot radītos sadzīves atkritumus, tai skaitā sadzīvē radītos bīstamos atkritumus, un nogādāt tos nekustamā īpašuma vai apsaimniekotāja norādītajā vietā.

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai lietotājs piedalās atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai uzņēmuma mājaslapā www.pilsetvide.lv, sadaļā “Balvi” un pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv, kā arī vietējā laikrakstā “Balvu Novada Ziņas”.

Šobrīd ir iespēja noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvos, Ezera ielā 3, vai aizpildot pieteikuma anketu.

Paldies par atsaucību!

Ar cieņu,

SIA “Pilsētvides serviss”

Priecāsimies, ja sniegsiet savu novērtējumu par mūsu darbu, vai ieteikumus pakalpojuma uzlabošanai, aizpildot klientu apmierinātības anketu!

Aktualitātes novadā

Atkritumu izvešanas grafiks

Sadzīves atkritumu izvešana notiek, balstoties uz individuālu grafiku, par kuru vienojamies ar katru klientu atsevišķi.

Pirmdiena:

Balvu pilsēta

Kubulu pagasts (mēneša 2. un 4. pirmdiena)

Vīksnas pagasts (mēneša 2. un 4. pirmdiena)

Otrdiena:          

Krišjāņu pagasts  (mēneša 1. otrdiena)

Vectilžas pagasts (mēneša 1. otrdiena)

Lazdulejas pagasts (mēneša 1. otrdiena)

Tilžas pagasts (mēneša 1. un 3. otrdiena)

Briežuciema pagasts (mēneša 3. otrdiena)

Balvu pagasts (mēneša 2. un 4. otrdiena)

Bērzpils pagasts (mēneša 4. otrdiena)

Trešdiena:  

Balvu pilsēta

Bērzkalnes pagasts (mēneša 1. un 3. trešdiena)

Piektdiena: 

Balvu pilsēta

Pakalpojuma pieteikšana

SIA "Pilsētvides serviss" Balvu filiālē

 

Pieteikt pakalpojumu

Kontakti

SIA "Pilsētvides serviss" Klientu apkalpošanas daļa

Balvos, Ezera ielā 3,

E-pasts: balvi@pilsetvide.lv

Tālrunis: +371 27864412

Darba laiks:

P. 09.00 - 13.00

Ot. 15.00 -19.00

Tr. – Brīvdiena

C. 09.00 - 13.00

Pk. 14.00 -18.00

S.10.00 - 14.00 

Sv.– Brīvdiena

SIA "Pilsētvides servisa" Klientu apkalpošanas daļa

Spilves iela 8B (2. stāvā), Rīga

E-pasts: klienti@pilsetvide.lv 

Tālruņi: + 371 67461592 vai +371 28658000 

Darba laiks:

P. 08.30 - 19.00

Ot. 08.30 -17.00

Tr. 08.30 -17.00

C. 08.30 -17.00

Pk. 08.30 -15.00

S., Sv. – Brīvdiena