Aktualitātes

Apkopoti klientu aptaujas rezultāti

21. septembrī noslēdzās klientu apmierinātības aptauja par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem Gulbenes novadā. Savu viedokli par saņemtajiem pakalpojumiem kopumā izteica 1046 uzņēmuma klienti, līdzīgi pārstāvot gan privātmāju, gan daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju intereses, tostarp pakalpojuma kvalitāti komentēja 43 uzņēmuma juridiskie klienti.

 

Atkritumu apsaimniekotājs aicināja Gulbenes novada iedzīvotājus būt aktīviem, aizpildot aptaujas anketu, jo katra klienta viedoklis spēj ietekmēt pakalpojuma kvalitāti. Pārliecinoši lielākā daļa respondentu jeb 92,4 % sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Gulbenes novadā vērtē kā kvalitatīvu vai labu, norādot, ka vienmēr iespējams uzlabot arī esošo situāciju.

 

Analizējot respondentu iesniegtās atbildes, novēroti dažādi atkritumu apsaimniekošanas paradumi. Atbildēs minēti konkrēti ieteikumi, ko iedzīvotāji vēlētos, lai Pilsētvides serviss SIA uzlabo, kā arī interese par plašākām ar atkritumu apsaimniekošanu saistītām mūsdienu tendencēm. Labs piemērs šajā kontekstā ir dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas jautājums – lai arī 64 % jeb 669 respondenti šķiro vai daļēji šķiro atkritumus, kas ir augsts rādītājs, turklāt vēl teju 12 % plāno sākt to darīt tuvākā nākotnē, cilvēkos nav pārliecības, ka tas tiek darīts pareizi. Daļa respondentu norādījusi, ka šķirot atkritumus ir grūti arī tādēļ, ka tas ir laikietilpīgi, tas aizņem daudz vietas dzīvoklī vai grūti saņemties to darīt, ja kaimiņi nešķiro.

 

Pilsētvides serviss SIA valdes loceklis Jurģis Ugors augstu vērtē Gulbenes novada iedzīvotāju atsaucību un iesaisti, norādot, ka, tieši apzinoties klientu vajadzības, iespējams uz pieprasījumu reaģēt ar atbilstošu piedāvājumu: “Lai arī darbojamies nozarē vairāk nekā 20 gadus, ļoti svarīgi izzināt iedzīvotāju viedokli regulāri. Tikai šādi mēs spējam uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, attīstīties un augt. Ja arī kādā vietā, šajā gadījumā – Gulbenes novadā, darbojamies jau labu laiku, tas nebūt nenozīmē, ka mēs apzināmies visas detaļas. Piemēram, šoreiz noskaidrojām, ka vairāk nekā 76% respondentu pozitīvi vērtē dažādas ar atkritumu apsaimniekošanu saistītas akcijas novadā, tomēr iedzīvotāji vēlētos, lai tās tiktu pielāgotas ikdienas ritmam, noritētu ilgāk un biežāk.”

 

Visbeidzot iedzīvotāji kā Gulbenes novada atkritumu apsaimniekotāja stiprās puses nosauc kvalificētu un profesionālu darbaspēku, iespēju viegli saņemt atbildes uz neskaidriem jautājumiem, operatīvu sadzīves atkritumu izvešanu un rēķinu saņemšanu. Turpretim pakalpojuma uzlabošanas sakarā visbiežāk līdz ar kopējo valsts iedzīvotāju intereses pieaugumu Gulbenes novada iedzīvotāji ierosina attīstīt šķiroto atkritumu infrastruktūru. Tāpat klienti aicina apsekot konteineru stāvokli un iesaistīties dažās iniciatīvās, lai mudinātu novada iedzīvotājus kopā domāt par tīrāku un zaļāku novadu, piemēram, rīkojot talkas. Līdzīgi – novadnieki jau šobrīd ir gatavi iesaistīties tekstila šķirošanā.

 

Ņemot vērā iedzīvotāju interesi par dažādiem nozares jautājumiem, turpmāk aizsāksim aktīvu komunikāciju ar Gulbenes novada pašvaldības laikraksta starpniecību, lai būtu iespējams saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem.

Pilsētvides serviss SIA pateicas ikvienam, kas piedalījās anketas aizpildē!