Aktualitātes

Atkritumu apsaimniekošanas pārtraukšana Balvu novadā

Cienījamie Balvu novada iedzīvotāji!

 

2023. gada 22. maijā beidzas termiņš Balvu novada pašvaldības un Pilsētvides serviss SIA 2018. gada 23. maijā noslēgtajam līgumam Nr. 297 par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu Balvu novada teritorijā.

Balvu novada dome 2023. gada 26. janvārī ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 7.§) par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas tiesību piešķiršanu uzņēmumam ZAAO SIA, reģ. nr. 44103015509, kas uzsāks atkritumu apsaimniekošanu 2023. gada 23. maijā (ar domes lēmuma pilnu tekstu var iepazīties Balvu novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.balvi.lv: LĒMUMS par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Balvu novada administratīvajā teritorijā

Ievērojot augstāk minēto informējam, ka:

1) sākot no 2023. gada 23. maija Pilsētvides serviss SIA pārtrauks atkritumu apsaimniekošanu Balvu novada teritorijā;

2) lai saņemtu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu no 2023. gada 23. maija, atkritumu radītājiem un valdītājiem nepieciešams savlaicīgi iepriekš noslēgt jaunu līgumu ar ZAAO SIA (tālr.nr. 64281250, e-pasts: zaao@zaao.lv);

3) rēķinus par maija mēnesi Pilsētvides serviss SIA klienti varēs saņemt kā līdz šim – Tirgus ielā 3, Balvos.

 

Paldies par līdzšinējo sadarbību!

 

Ar cieņu,

Pilsētvides serviss SIA