Aktualitātes

Mainīta norēķinu kārtība Gulbenes novadā

Cienījamie klienti!

 

Gulbenes novada teritorijā vēsturiski bija izveidojusies situācija, ka individuālo māju īpašnieki/valdītāji/īrnieki maksājumus par sadzīves atkritumu izvešanu veic avansa veidā, par aprēķina pamatu ņemot konteineru tilpumu un skaitu, paredzamo atkritumu izvešanas biežumu un atkritumu izvešanas maksu. Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības un klientu lūgumus, SIA "Pilsētvides serviss" ir radusi iespēju izmainīt šiem klientiem norēķinu kārtību no priekšapmaksas uz pēcapmaksu.

Izmaiņu veikšana bija ne tikai organizatorisks, bet arī finansiālas dabas jautājums, ņemot vērā, ka SIA "Pilsētvides serviss"  bija jāveic programmatūras izmaiņas, piesaistot IT speciālistus.  SIA "Pilsētvides serviss"  ir segusi visas ar to saistītās izmaksas, neprasot no pašvaldības un klientiem nekādu atlīdzību.

Ievērojot augstāk minēto, SIA "Pilsētvides serviss" informē, ka sākot no 2021. gada 1. maija visiem Gulbenes novada individuālo māju īpašniekiem/valdītājiem/īrniekiem par sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumiem tiks piemērota pēcapmaksa, tāpat kā visiem pārējiem Gulbenes novada klientiem.

 

SIA Pilsētvides serviss

Tālruņi saziņai: 64495050, 25749599

Epasts: gulbene@pilsetvide.lv