Aktualitātes

PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSAS IZMAIŅĀM GULBENES NOVADĀ

Cienījamais klient,

 

Informējam par izmaiņām, kas stāsies spēkā no 2023. gada 1. janvāri, nešķirotu sadzīves atkritumu, dalīti savākto bioloģisko atkritumu un liela izmēra atkritumu apsaimniekošanas maksā Gulbenes novadā.

 

2020. gada 23. novembrī Saeima apstiprināja grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz dabas resursu nodokļa (DRN) likmes pieaugumu un no 2023. gada 1. janvāra tā tiek noteikta 95,00 EUR par tonnu līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai.

 

Ņemot vērā noteiktās DRN likmes, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  padome 2021. gada 16. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 140 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem”, ka sākot no 2023. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai SIA “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (turpmāk – Poligona tarifs) būs 101,46 EUR par tonnu (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

 

Ņemot vērā DRN un atkritumu poligona tarifu izmaiņas, no 2023. gada 1. janvāra pieaugs maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu un liela izmēra atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā:

  • Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa sākot no 2023. gada 1. janvāra būs 23,75 EUR par m3, neieskaitot PVN (28,74 EUR par m3, t.sk. PVN);

  • Liela izmēra atkritumu apsaimniekošanas maksa sākot no 2023. gada 1. janvāra būs 187,02 EUR par tonnu, neieskaitot PVN (226,29 EUR par tonnu, t.sk. PVN);

  • Bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa sākot no 2023. gada 1. janvāra būs 23,61 EUR par m3, neieskaitot PVN (28,51 EUR par m3, t.sk. PVN).

 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta 12 daļā ir noteikts, ka gadījumā, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits atkritumu poligona tarifs, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.

 

Lai samazinātu izdevumus par sadzīves atkritumu izvešanu, aicinām iedzīvotājus tos rūpīgi šķirot!

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Pilsētvides serviss” klientu apkalpošanas centru, tālrunis: 25749599, e-pasts: gulbene@pilsetvide.lv