Aktualitātes

Par norēķinu konta maiņu.

Informējam, ka no 20.06.2020. mainās Luminor Bank AS Latvijas filiāle norēķinu konts, turpmāk maksājumi jāveic uz:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

konta  numurs LV29RIKO0000083605338

SWIFT/BIC kods - RIKOLV2X