Aktualitātes

SIA “Pilsētvides serviss” izsludina konkursu jaunās atkritumu izvešanas auto-mašīnas dizainam

Jau iepriekš tika ziņots, ka atkritumu apsaimniekotājs SIA “Pilsētvides serviss" ieplānojis realizēt Gulbenes novada autoparka modernizāciju. Kopš 2019. gada nogales atkritumu izvešanas brigādes izbrauc maršrutā ar jauno, Eiropas Savienības “Euro 6” standartam atbilstošo mašīnu, kas arī turpmāk nodrošinās sadzīves atkritumu izvešanu Gulbenē. Jaunās atkritumu izvešanas mašīnas ietilpība ir 16 m3, un tās galvenā priekšrocība ir minimālais kaitējums apkārtējai videi – mazāks degvielas patēriņš, mazāks izmešu apjoms. Iekārtas konstrukcija ir atbilstoša modernākajām tehnoloģijām, kā arī tajā izmantoti augstākās kvalitātes materiāli.

Saistībā ar jaunās automašīnas iegādi SIA "Pilsētvides serviss” izsludina konkursu automašīnas dizaina skiču idejām, kurā ikviens gulbenietis tiek aicināts iesūtīt savu vīziju par to, kas visprecīzāk varētu raksturot Gulbeni un novadu atkritumu šķirošanas un videi draudzīgas attieksmes kontekstā. Iesūtītās skiču idejas tiks izvērtētas, kā rezultātā pamanāmākās idejas autora dizains ne tikai rotās jauno atkritumu izvešanas automašīnu, bet arī tiks īpaši apbalvots – izteiksmīgākā darba izstrādātājs saņems prēmiju 100 eiro apmērā, tāpat konkursā būs arī veicināšanas balvas.

Konkursa mērķis ir radīt unikālu vizuālo risinājumu jauniegādātajai Gulbenes atkritumu izvešanas automašīnai, kura iederētos Gulbenes pilsētas vidē un atspoguļotu atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu šķirošanu un radītu videi draudzīgu pilsētas tēlu. Skiču konkurss tiek izsludināts, lai iegūtu labāko vizuālo risinājumu jauniegādātās Gulbenes atkritumu izvešanas automašīnas vizuālajam noformējumam.

Iesniegtās skices izvērtēs vērtēšanas komisija, kuras sastāvā būs pārstāvji no SIA “Pilsētvides serviss”, Gulbenes novada pašvaldības un Gulbenes mākslas skolas. Tiks izvēlēts viens veiksmīgākais vizuālais risinājums atkritumu izvešanas automašīnai, tādējādi ar konkursa starpniecību rosinot Gulbenes pilsētas iedzīvotāju iesaistīšanos ikdienas pilsētas dzīvē un finansiāli atbalstot jauno mākslinieku darbību, piešķirot naudas balvas labāko skiču autoriem.

Konkursā iesniedzamā dizaina skice jāizstrādā vismaz A4 izmērā jebkurā vizuālās mākslas tehnikā. Dizaina izvietošanai tiks izmantotas divas sānu plaknes (augstums 2 m, platums 4 m) vai to daļas atkarībā no autora mākslinieciskās ieceres.

Darbu iesniegšanas termiņš ir no 2020.gada 17.02. līdz 17.04.

Pilnu konkursa nolikumu skatīt šeit.

Fona info

Atkritumu un vides apsaimniekotājs iegādājas vismaz vienu jaunu transporta vienību ik gadu, ar katru iepirkumu aizvien vairāk domājot par minimālu kaitējuma nodarīšanu apkārtējai videi. Tādā veidā pamazām, bet regulāri tiek atjaunots un modernizēts atkritumu izvešanas mašīnu autoparks Gulbenē. Jaunā SCANIA P280 automašīna ir jaunākā savas paaudzes pārstāve. Pateicoties modernajam dzinējam, tiks būtiski samazināts piesārņojošo izmešu apjoms un degvielas patēriņš, turklāt mašīna rādīs ievērojami  mazāk trokšņu.

Atkritumu apsaimniekotājs “Pilsētvides serviss” norāda, ka autoparka modernizācija uzlabos arī to Gulbenes novada iedzīvotāju ikdienu, kuriem  iepriekš traucēja izvešanas rādītais troksnis – īpaši rīta stundās. Jaunā automašīna ir ne vien videi draudzīgāka, bet arī ievērojami klusāka, tādējādi mazinot iedzīvotājiem sagādātās neērtības.

Atgādinām, ka "Pilsētvides serviss" apkalpo Gulbenes novada iedzīvotājus un uzņēmējus kopš 2014. gada 18. oktobra. 2019. gada maijā ir noslēdzies kārtējais Gulbenes novada pašvaldības iepirkums par atkritumu apsaimniekošanu, kurā atkārtoti uzvarēja “Pilsētvides serviss” un nākamos 7 gadus turpinās nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājiem.

Dažādu jautājumu sakarā “Pilsētvides serviss” aicina vērsties klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 87C, Gulbenē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, zvanīt pa tālruni +371 25749599, vai elektroniski – gulbene@pilsetvide.lv.